Stornopodmínky pensionu 51 

22 dnů a více před poskytnutím první služby 15%

21 – 11 dnů před poskytnutím první služby 30%

10 – 4 dny před poskytnutím první služby 50%

3 dny a méně před poskytnutím první služby 100%


Závazně objednávám uvedené služby a souhlasím s uvedenými storno podmínkami. Storno podmínky nabývají platnosti smluvního vztahu uhrazením zálohy.